Privacyverklaring Schoonmaakbedrijf Do Butterman

 

Privacy statement
Schoonmaakbedrijf Do Butterman is gevestigd aan de Artemisweg 171, 8239 DD Lelystad en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schoonmaakbedrijf Do Butterman
Artemisweg 171

8239 DD Lelystad

tel. 0320 – 230030
www.do-butterman.nl

info@do-butterman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Schoonmaakbedrijf Do Butterman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–        Voor- en achternaam
–        Adresgegevens
–        Telefoonnummer
–        E-mailadres
–        IP-adres
–        Locatiegegevens
–        Gegevens over uw activiteiten op onze website
–        Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Schoonmaakbedrijf Do Butterman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te halen

– Schoonmaakbedrijf Do Butterman analyseert uw gedrag anoniem op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Schoonmaakbedrijf Do Butterman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

–        Voor- en achternaam (50 maanden)
–        Adresgegevens (50 maanden)
–        Telefoonnummer (50 maanden)
–        E-mailadres (50 maanden)
–        IP-adres (50 maanden)
–        Locatiegegevens (50 maanden)
–        Gegevens over uw activiteiten op onze website (50 maanden)
–        Internetbrowser en apparaat type (50 maanden)

Delen van persoonsgegevens met derden.

Schoonmaakbedrijf Do Butterman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Schoonmaakbedrijf Do Butterman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schoonmaakbedrijf Do Butterman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonmaakbedrijf Do Butterman. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@do-butterman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonmaakbedrijf Do Butterman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonmaakbedrijf Do Butterman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mark Butterman via info@do-butterman.nl .